20. výročie vzniku múzea

7.9.2017

MÚ Turany

1
2
3

Foto: MÚ Turany - Zdeno Černek