Október - mesiac úcty k starším - vystúpenie detí v KC

MŠ ul.Obchodná

2018/2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Foto: MŠ ul.Obchodná