Výtvarný krúžok - Maľba na sklo

1
2
3
4
5
6
7
8

Foto: MŠ ul. Krížna