Hasičské cvičenie - previerka

06.09.2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Foto: Ing. Zdeno Černek, MsÚ Turany