Deň otvorených dverí v ZŠ

23.3.2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Foto: Ing. Zdeno Černek, MsÚ Turany